Exekutorský úřad Bruntál

Exekutorský úřad v Bruntále vznikl v roce 2001 a s účinností od 1. listopadu 2015 byla do uvolněného Exekutorského úřadu Bruntál jmenována Mgr. Blanka Březinová.

Svým klientům (oprávněným) nabízíme služby soudního exekutora dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění. Disponujeme zkušeným týmem a moderním hardware i software umožňujícím profesionální vymáhání pohledávek různých oprávněných.

V exekučním řízení postupujeme důrazně a efektivně, ale vždy v rámci právních předpisů, pravidel morálky a profesní etiky. Díky velikosti úřadu nabízíme osobní přístup ve vymáhání pohledávek našich klientů, kterým se snažíme maximálně vycházet vstříc dle jejich individuálních požadavků.

Služby

Vaše pohledávky vymáháme důrazně a efektivně, ale vždy v rámci právních předpisů, pravidel morálky a profesní etiky.

Vymáhání pohledávek

Důrazně a efektivně, ale vždy podle pravidel a s osobním přístupem vůči požadavkům klientů.

Oddlužení

Na základě námi zpracovaných a podaných návrhu již bylo povoleno oddlužení desítkám dlužníků.

Kontakt

Exekutorský úřad Bruntál

Mgr. Blanka Březinová, soudní exekutorka

Dr. E. Beneše 1497/21 792 01 Bruntál

IČ: 04512961   DIČ: CZ8458075802

ID DS: ycka7jp

 

Bankovní spojení

257305731/0300 - pro řízení zahájena do konce roku 2014

272529442/0300 - pro řízení zahájena od roku 2015

272529629/0300 - pro dražby nemovitých věcí

Úřední hodiny

Doba určená pro styk s veřejností:
pondělí, středa 8:00-11:30, 12:00-15:00

Doba určená pro vyřizování telefonických dotazů:
pondělí-čtvrtek 8:00-11:30, 12:00-15:00
pátek 8:00-12:00

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.Upozorňujeme, že od 10.10.2022 dochází ke změně sídla Exekutorského úřadu Bruntál. Nově nás najdete na adrese nám. Míru 66/5, 792 01 Bruntál