Exekutorský úřad Bruntál

Exekutorský úřad v Bruntále vznikl v roce 2001 a s účinností od 1. listopadu 2015 byla do uvolněného Exekutorského úřadu Bruntál jmenována Mgr. Blanka Březinová.

Svým klientům (oprávněným) nabízíme služby soudního exekutora dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění. Disponujeme zkušeným týmem a moderním hardware i software umožňujícím profesionální vymáhání pohledávek různých oprávněných.

V exekučním řízení postupujeme důrazně a efektivně, ale vždy v rámci právních předpisů, pravidel morálky a profesní etiky. Díky velikosti úřadu nabízíme osobní přístup ve vymáhání pohledávek našich klientů, kterým se snažíme maximálně vycházet vstříc dle jejich individuálních požadavků.

Služby

Vaše pohledávky vymáháme důrazně a efektivně, ale vždy v rámci právních předpisů, pravidel morálky a profesní etiky.

Vymáhání pohledávek

Důrazně a efektivně, ale vždy podle pravidel a s osobním přístupem vůči požadavkům klientů.

Oddlužení

Na základě námi zpracovaných a podaných návrhu již bylo povoleno oddlužení desítkám dlužníků.

Kontakt

Exekutorský úřad Bruntál

Mgr. Blanka Březinová, soudní exekutorka

nám. Míru 66/5, 792 01 Bruntál

IČ: 04512961   DIČ: CZ8458075802

ID DS: ycka7jp

 

Bankovní spojení

257305731/0300 - pro řízení zahájena do konce roku 2014

272529442/0300 - pro řízení zahájena od roku 2015

272529629/0300 - pro dražby nemovitých věcí

Úřední hodiny

Doba určená pro styk s veřejností:
pondělí, středa 8:00-11:30, 12:00-15:00

Doba určená pro vyřizování telefonických dotazů:
pondělí-čtvrtek 8:00-11:30, 12:00-15:00
pátek 8:00-12:00

Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.